Категория: Лидерство в Псалми

Лидерите управляват своето време и правят повече с по-малко

Лидерите управляват своето време и правят повече с по-малко

Псалом 90:1-2 Мойсей бе видял едно цяло поколение да се лута в пустинята в продължение на 40 години. Той вярваше, че ако лидерите разберат смисъла на кръговрата на времето и работят към осъществяването на нещо голямо, те могат да умрат с чувството за успешно свършена работа. Лидерите не убиват времето. Те го използват пълноценно.

Плодът на Божието помазание

Плодът на Божието помазание

Псалом 89:19-29 Всички лидери се нуждаят от Божието помазание. Те имат нужда да бъдат укрепени от Божията ръка и да изявяват тази подкрепа като водят по начини по-превъзходни от това което биха могли да направят по човешки. Бог обещава следните неща на лидерите, които търсят и чакат Неговото помазание: 1. Божията помощ (ст. 19) 2. Привилегията да бъдат наречени Божи служители (ст. 20) 3. Божията сила (ст. 21) 4. Божията ръка върху тях (ст. 21) […]

Прибежище за лидери

Прибежище за лидери

Псалм 91:1-16 Вероятно най-успокояващия текст в Библията е Псалм 91, който описва сигурността на вярващия във верността на Бога. Обещанията, описани тук, са и за лидерите: 1. Обещанието за Божието присъствие (Псалм 91:1-2) означава за лидера, че не е нужно да е самотен на върха. 2. Обещанието за Божията протекция (Псалм 91:3-4) означава за лидера, че когато поема риск или инициатива, Бог го пази от опасности. 3. Обещанието за Божият мир (Псалм 91:5-6) означава за лидера, […]

« Предишна страница