Архив на категория: Лидерство в Матей

Законът на здравата основа: Контрастът с фарисеите

Матей 23:13-32

Исус инструктира множествата да следват думите на фарисеите, но не и техните дела. Техните объркани приоритет, лицемерно поведение, нечисти мотиви и унищожително лидерство бяха погубили доверието на обикновените хора. Лидерите никога на трябва да забравят: ако хората не могат да ти се доверят, те не могат да те следват.

Законът на здравата основа: Характерът на Исус

Матей 22:15-46

Всеки път когато Исус се изправеше пред изпит на Своето лидерство, Той доказваше Своя интегритет като разрешаваше ситуацията експертно.

1. Фарисеите се опитаха да Го хванат в капана на данъчната дилема (Матей 22:15-22) – Трябваше ли евреите да плащат данък на Цезар? Всеки очакван отговор би го поставил в лоша позиция или спрямо римляните или спрямо евреите. Исус отговори на въпроса с въпрос и използвайки символизма на монетата показа, че ако тя носи образа на Цезар трябва да бъде предадена на него, но ако хората са сътворени по Божия образ, трябва да се предават на Него.

2. Садукеите се опитаха да Го хванат в капана на дилемата за развода (Матей 22:23-33) – Ако една жена има няколко съпруга приживе, чия съпруга ще бъде е небето? Исус контрира въпроса им с цитат от техните Писания относно съществуването на небе и възкресение от мъртвите.

3. Фарисеите Го попитаха въпрос, който няма възможен отговор (Матей 22:34-40) – Коя е най-голямата заповед? Исус представи целия Закон в една заповед: Обичай Бога и ближния.

Комуникация: Тестът на враждебната тълпа

Матей 21:23-27

Религиозните лидери поставиха под съмнение властта на Исус когато Той влезе в храма. Той им отвърна като използва най-доброто оръжие, което лидерът има., когато застава лице в лице с антагонизма: Той отговори на въпроса им с въпрос. Да се справиш с хора единствената цел на които е антагонизъм е истинския тест на позицията на лидера.

Разпознаване: Исус и богатият младеж

Матей 19:16-20

Исус премина през периферията за да достигне до истинския проблем. Разпознавайки, че младежът не е успял да опази заповедта „да нямаш други богове” (Изход 20:3), Исус му казва да продаде всичко и да раздаде на сиромасите и чак тогава да го последва. Младежът си отива наскърбен, нямащ сила да направи тази стъпка на вяра, която би го освободила от товара на робството.

Решаване на проблеми: Най-бързият начин за лидерство

Матей 15:29-30

Исус затвърди Своето влияние чрез разрешаване на проблема на гладните тълпи.

1. Той идентифицира проблема и информира Своя екип (ст. 32)

2. Той ги инструктира да намерят решение (ст. 33-34)

3. Той ги покани да участват в процеса за намиране на правилното решение (ст. 35-36)

4. Той ги включи в решението (ст. 35-38)