Етикет: църква

БЪЛГАРСКАТА   ЦЪРКВА

БЪЛГАРСКАТА   ЦЪРКВА

И С Т О Р И Я НА БЪЛГАРСКАТА   ЦЪРКВАИ С Т О Р И ЯНА БЪЛГАРСКАТА   ЦЪРКВА   ОтД. Ц у х л е в. Т О М   1  П Ъ Р В И   П Е Р И О Д (864-1186 г.)  С о ф и я Печатница “Св. София” Улица “Раковски” 118. 1911.   П р е д г о в о р   Към първия том.             Историята на Българската църква е […]

Християните на ранната църква 

Християните на ранната църква 

2Това е описание на християните на ранната църква, открито в писмо от неизвестен автор от 2 век, наречено “Послание до Диогнет”. “Християните не се различават от другите по езика, по гражданските институции или по националността. Не живеят в собствени градове, не говорят по определен начин, нито водят отшелнически живот. Те обитават гръцки или варварски градове, според случая; те се придържат към местните традиции, дрехи, храна и останалите неща от живота. Въпреки това те имат различно, […]

Новозаветният Модел за Църква

Новозаветният Модел за Църква

Българска Библия Онлайн Новозаветният Модел за Църква Много от църквите описани в Деяния, са организации с огромен брой вярващи и сериозен брой презвитери. Пасажи от книгата Деяния на Апостолите неоспоримо доказват, че ранните църковни общества са много по-големи от църквите които познаваме днес и различни по модел от съвременните мини-пара религиозни общности, които често и погрешно се наричат домашни църкви (Деяния 1:13; 2:41, 44, 47; 4:4; 5:14; 6:1, 7; 9:31, 35, 42; 11:21, 24, 26; […]

ОПИСАНИЕ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА

ОПИСАНИЕ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА

ОПИСАНИЕ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА Тази статия съдържа библейски справки, отна-сящи се до дейностите, които са присъщи на една локална църква според Ефесяни 4:11-16. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВОТО Поведение 1. Любов един към друг: Рим. 13:8; 1 Сол. 3:11,12; 4:9,10; 2 Сол. 1:3; 1 Пет 1:22. 2. Търпение и толерантност един към друг: Еф. 4:2; Кол. 3:13. 3. Готовност и желание да се приемат други в събранието: Рим. 15:7. 4. Взаимоотношения, в които няма осъждение един към […]