Етикет: СЪДЪРЖАНИЕ

СПЪРДЖЪН (лекции): ПРОПОВЕД И СЪДЪРЖАНИЕ

СПЪРДЖЪН (лекции): ПРОПОВЕД И СЪДЪРЖАНИЕ

Проповедите трябва да съдържат истинско учение и то да бъде съществено и пълно. Ние не се качваме на амвона с цел само да приказваме, но трябва да дадем обяснения и факти от най-голямо значение и не можем да си позволим да говорим нищожни неща. Нашият обсег на теми е безграничен и следователно не можем да бъдем извинени, ако проповедите ни са неубедителни и без съдържание. Ако говорим като посланици на Бога, не трябва никога да […]