Етикет: Ръкописи

Каталог на новозаветните ръкописи

Каталог на новозаветните ръкописи

Доний К. Донев Настоящата статия дава пълен преглед на известните новозаветни ръкописи, техните специфични характеристики, номерация и наименование, местоположение и време на написване, Каталогът следва метода на на Фентън Джон Антъни Хорт (1828-1892), който базово разпределя наличните текстове на семейства или типове. Комбиниран с информирано разбиране на византийските текстове (въпреки по-късната им класификация), този метод е предпочитан от изледователите, а в определени случаи и ултимативен. Ръкописите са подредени в три хронологически групи: (1) папируси (1-4 […]