Етикет: ПРОПОВЕД

СПЪРДЖЪН (лекции): Как да изберем текст за проповед

СПЪРДЖЪН (лекции): Как да изберем текст за проповед

Когато подготвяме проповедите си, трябва да отделяме голямо внимание за текста, който избираме. Надявам се, че никой от нас не е толкова лекомислен да смята, че един текст взет произволно може да бъде подходящ за всеки случай и не сме като Сидни Смит, който препоръчал на един брат, който не можел да избере текст, да проповядва за „Партяни, мидяни и еламити и жителите на Месопотамия„, като че ли всичко става за проповед. Това е въпрос, […]

СПЪРДЖЪН (лекции): ПРОПОВЕД И СЪДЪРЖАНИЕ

СПЪРДЖЪН (лекции): ПРОПОВЕД И СЪДЪРЖАНИЕ

Проповедите трябва да съдържат истинско учение и то да бъде съществено и пълно. Ние не се качваме на амвона с цел само да приказваме, но трябва да дадем обяснения и факти от най-голямо значение и не можем да си позволим да говорим нищожни неща. Нашият обсег на теми е безграничен и следователно не можем да бъдем извинени, ако проповедите ни са неубедителни и без съдържание. Ако говорим като посланици на Бога, не трябва никога да […]