Етикет: ПРЕЗ

ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА през 2022

ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА през 2022

ОБНОВЕНА към 28 декември 2022г.   СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.) Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)  (2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се […]