Етикет: ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА

ОПИСАНИЕ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА

ОПИСАНИЕ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА Тази статия съдържа библейски справки, отна-сящи се до дейностите, които са присъщи на една локална църква според Ефесяни 4:11-16. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВОТО Поведение 1. Любов един към друг: Рим. 13:8; 1 Сол. 3:11,12; 4:9,10; 2 Сол. 1:3; 1 Пет 1:22. 2. Търпение и толерантност един към друг: Еф. 4:2; Кол. 3:13. 3. Готовност и желание да се приемат други в събранието: Рим. 15:7. 4. Взаимоотношения, в които няма осъждение един към […]