Етикет: Исус

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Исус Христос

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Исус Христос

        Исус Христос Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги (Евр. 13:8) Библията ни учи, че Исус Христос е бил, е и винаги ще бъде неразделна част от Светата Троицата, като същевременно лице  различно от Отец и Святия Дух. Като Бог Той е вечно-съществуващ, няма начало и край, и е съществувал преди да се въплъти в човешко тяло (Мих. 5:1-2; Йн. 1:1-5; 8:58; 17:5, 24; Кол. 1:15-18; Евр. 1:1-3, 8; 2:10; 13:8; Еф. 3:9). […]

Вечно спасение: Приеми Исус

Вечно спасение:  Приеми Исус

      Приеми Исус: Отк. 3:20 Йоан 1:12 Гал 4:6 Ефес. 3:17 Вечно спасение: Пс. 37:24 Йоан 3:36; Йоан 6:37 Йоан 10:28 Рим. 8:38,39 1Кор. 3:11-15 1Кор. 5:5 Евр. 13:5 2Тим 2:13 1Йн. 5:13 Пс. 89:30-34 Евр. 12:5-8 Отк. 3:19 Приемането на Исус гарантира вечен живот: Рим. 6:23 Йоан 11:26 Йоан 14:2,3 1Пет. 1:3,4 1Йоан 5:11 Резултати от новорождението: Иоан 3:3 Матей 18:3 Йоан 1:13 Рим 12:2 2Кор. 5:17 1Пет. 1:23 Ефес 2:10 Тит […]

Какво би казал Исус на Слави Трифонов?

Какво би казал Исус на Слави Трифонов?

п-р Т. Трифонов Само преди дни отбелязахме Рождество Христово – деня, в който Спасителят се откри на човечеството, като стана един от нас и се роди като Исус от Назарет. Божият Син Исус Христос дойде в силата на Святия Дух, за да умре и да възкръсне, и с това да възстанови взаимоотношенията ни с Бог Отец. Това беше неговата мисия. Триединният Бог дойде за мен и теб. Това е исторически факт! Светлината дойде, за да влезе […]

Законът на навигацията: Исус знаеше пътя към бъдещето

Законът на навигацията: Исус знаеше пътя към бъдещето

Матей 24:1-44 Исус научи учениците си как да се подготвят за бъдещето и какво да очакват от него. Авторитетът на Исус бе потвърден от знанието Му за това което има да стане. Едни от най-завидните качества на успешните лидери е умението да предвидят и покажат бъдещето на онези, които ги следват, давайки сигурност, посока и надежда.