Етикет: Христос

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Исус Христос

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Исус Христос

        Исус Христос Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги (Евр. 13:8) Библията ни учи, че Исус Христос е бил, е и винаги ще бъде неразделна част от Светата Троицата, като същевременно лице  различно от Отец и Святия Дух. Като Бог Той е вечно-съществуващ, няма начало и край, и е съществувал преди да се въплъти в човешко тяло (Мих. 5:1-2; Йн. 1:1-5; 8:58; 17:5, 24; Кол. 1:15-18; Евр. 1:1-3, 8; 2:10; 13:8; Еф. 3:9). […]