Етикет: Библията:

Танцуването в Библията

Танцуването в Библията

Танцуването в Библията За слава на Бога Изх 15:22 H4246 2Цар 6:14 H3769 Пс 30:11 H4234 Пс 149:3 H4234 Пс 150:4 H4234 Идолопоклонство Изх 32:19 H4246 За победа Съд 11:34 H4246 1Цар 18:6 H4246 1Цар 21:11 H4246 1Цар 29:5 H4246 1Цар 30:16 H2287 За удоволствие Съд 21:21 H2342 Съд 21:23 H4234           Бог обръща танцуването Йов 21:11 H7540            в плач Плач 5:15 и плача Екл 3:4 H7540                в танцуване Ер 31:13; Пс Ис 13:21 H7540 30:11. […]

Още веднъж за папирусите „Честър Бейти“

Още веднъж за папирусите „Честър Бейти“

Д-р теол. Доний К. Донев В края на 2006 г., след представяне на едно историческо изследване относно преводите на българската Библия на конференцията на Евангелското богословско дружество във Вашингтон, получихме покана да разгледаме на живо в Смитсонския център най-стария запазен до днес ръкопис на цялата Библия – Синайския кодекс (Codex Sinaiticus). Той бе изложен в колекция на ранни ръкописи, между които Вашингтонският кодекс (Codex Washingtonianus) и няколко (предимно старозаветни) ръкописа от колекцията „Честър Бейти“. Впоследствие, […]

За езика на английската Библия

За езика на английската Библия

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2008, том 47, серия 9 За езика на английската Библия (PDF) І. Бележки към преводите на Библията Румяна Петрова On the Language of the English Bible: I. Notes on the Translations: This part of the paper traces briefly some major steps in the history of the translations of the Bible with examples from English literary history and suggests guidelines for a comparative and contrastive analysis of a text sample from two […]

Съвременни английски преводи и версии на Библията

Съвременни английски преводи и версии на Библията

Доний Донев До издаването библейския превод от Джон Уиклиф, само малки части от писанията са преведени на английски език. И тъй като формирането на английския език датира около 600г., в първия век на използването му са преведени само Псалмите и част от Евангелията. Пълният превод на Евангелието според Йоан е завършено от Беде около 735г., а 165г. по-късно крал Алфред Велики превежда част от Петокнижието. В разгледаните до момента прото-английски преводи има три основни проблема: […]

Следваща страница »