Етикет: съвременна

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/) ДА (78%) НЕ (22%) Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не? ДА (75%) НЕ (25%) Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен? ДА (97%) НЕ (3%) Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с http://pastir.org) ДА (75%) НЕ (25%) Грях ли е употребата на алкохол? (Съвместно проучване с http://pastir.org) ДА (60%) НЕ (40%) Може […]

Протестантите в съвременна България

Протестанти в България

Момчил Петров, Весела Илиева, Доний Донев 14 май 2006 Между 175 000 и 255 500 са протестантите в България, обхващащи всички евангелски християни в страната, сочат статистическите данни в годините между 1998–2006, представени в международни и български издания. Разминаването в числото се дължи на няколко причини. На първо място, непрецизността в секуларните български статистики. Засегнати от грешките им са не само евангелските християните в България. Населението на страната е официално давано в различни статистики от […]