Tag: стража

Победа в Утринната стража (Изх. 14:24; 1Цар.11:11)

Влиянието на гръко-римската култура налага промени в почасовото разпределение на стражи. Утрината стража (между 3-6ч. сутринта) се счита за последна стража на нощта. Имено в тези часове Бог поразява египетската армия която преследва Мойсей и израилтяните при Изхода през Червено море. Резултатът е избавление на божиите деца и победа над враговете им. В случая, Библията е категорична че Бог дава победа заедно с новото утро. Застъпи се в молитва за целия ден още от сутринта […]

МОЛИТВЕНИ СТРАЖИ 8: Следобедна стража

15:00-18:00ч Следобедна стража Молитвена цел: С наближаването на залеза, влез в тайното скривалище на Божията закрила. Това е време на силно изкушение за цялата църква и съблазън да следваме удоволствията, които света предлага. Моли се Бог да закриля и предпази от духа на Ваал всички твои ресурси, екипи за служение, служители, бизнес взаимоотношения, работници, и всички други участници в служението. Важни препратки: Съд. 19:1-30. Стражите в древния Израел са поставени на всеки 3ч. Започват от […]

МОЛИТВЕНИ СТРАЖИ 7: Апостолска стража

12:00-15:00ч Апостолска стража Молитвена цел: Това е време за силно духовно воюване и корпоративно събиране на светиите за чудеса и свръхестествено освобождение. Воювай за опазването на пророческата съдба и благословенията които Бог е дал в живота ти. Когато нещо е родено пророчески, трябва да се издигнат молитвени щитове за неговото опазване. Важни препратки: 1 Цар. 18:19-40; 1 Цар. 20; 2 Цар 4:20; Ер. 6:4; Соф. 2:1-4; Мт. 26:45-54; Деяния 22:6 Стражите в древния Израел са […]

МОЛИТВЕНИ СТРАЖИ 6: Утринна стража

09:00-12:00ч Утринна стража Молитвена цел: Това е време за разораване на духовната целина и засяване. Използвай Божието слово в молитва. Прекарай време в четене на Словото, хваление и поклонение. Очаквай идването силно пророческо слово с видения и ангелско посещение. Важни препратки: Неем. 8:1-3; Мт. 20:5-6; Деяния 10:1-4. Моли се с: Изх. 14:24-31 и Пс. 68:1-4 Стражите в древния Израел са поставени на всеки 3ч. Започват от залез в 18ч. и следват в 21ч., 0ч., 3ч., […]

Следваща страница »