Етикет: Справедливост

Справедливост за всички

Откровение 14:1-16:21 Лидерите по Божието сърце гладуват за справедливост, не само в своите организации, а в цялото общество. В този текст виждаме Исус, Който упражнява справедливост върху целия свят така възстановявайки социалния баланс на вселената. Като ултимативен и суверен лидер, Христос въздава справедливост на всички и всичко. Неговата воля е църквата да защитава правото на справедливост за всички.