Етикет: Решаване

7 ПРИНЦИПА за РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. Създаден си за да разрешиш някакъв проблем на земята 2. Проблемите са родилното място на необикновено развитие и нови взаимоотношения a. Ти не можеш да работиш САМ b. Около проблема ще намериш хора подобни на теб 3. Проблемът най-близо до теб е тайната врата към твоето развитие 4. Наградите в твоя живот са детерминирани от проблемите за които разрешаваш a. Не очаквай наградата преди да си решил проблема b. Проблемът води до твоето благословение […]

Решаване на проблеми: Здравословни конфликти и решения

Решаване на проблеми: Здравословни конфликти и решения

Филимон 8-10 Най-добрият начин да се разрешиш проблема е да му се противопоставиш. Много често тези проблеми са хора. Павел премина през личната болка да се конфронтира с Онесим. Ето няколко добри стъпки да се справим с проблема. 1. Моли се за да премине гнева ти. Не оставяй някой друг да те води чрез емоциите. Изчакай докато можеш да бъдеш обективен. 2. Инициирай срещата. Не чакай на другата страна. Бог ни е повикал да бъдем […]

Решаване на проблеми: Най-бързият начин за лидерство

Решаване на проблеми: Най-бързият начин за лидерство

Матей 15:29-30 Исус затвърди Своето влияние чрез разрешаване на проблема на гладните тълпи. 1. Той идентифицира проблема и информира Своя екип (ст. 32) 2. Той ги инструктира да намерят решение (ст. 33-34) 3. Той ги покани да участват в процеса за намиране на правилното решение (ст. 35-36) 4. Той ги включи в решението (ст. 35-38)