Tag: Пророческа

МОЛИТВЕНИ СТРАЖИ 4: Пророческа стража

03:00-06:00ч Пророческа стража Пророческа стража: Бди без да се подаваш на демоничната засада за сънливост. Продължавай да се бориш докато се срещнеш с Бога лице в лице. Важни препратки: Бит. 32:24-30; Мт. 26:34 Стражите в древния Израел са поставени на всеки 3ч. Започват от залез в 18ч. и следват в 21ч., 0ч., 3ч., 6ч., 9ч., 12ч. и 15ч. Всяка от стражите има своя молитвена цел и стратегическа област на застъпническа молитва. 18:00-21:00ч Вечерна трансформираща молитва 21:00-00:00ч […]