Tag: приемането

Законът на приемането

Законът на приемането

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 14. Законът на приемането: хората приемат първо лидера, а после неговото видение Лука 5:3-11 Исус подготви екип от служители ПРЕДИ те да разбират напълно детайлите на Неговото видение Лука 9:57-62 Исус повика последователите си преди да знаеха Неговото видение