Етикет: помазание

НОВОТО ПОМАЗАНИЕ

1. ПЪРВО, ТОВА ПОМАЗАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДАВАНО В ДРУГИ ХОРА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТЕ НЕ СА СВЕЩЕНИЦИ, ПРОРОЦИ ИЛИ ЦАРЕ. 1 Царе 10:1 “Тогава Самуил взе съда с миро, та го изля на главата му, целуна го и каза: Не помаза ли те Господ за княз над наследството Си?” 1 Царе 16:13 “Тогава Самуил взе рога с мирото, та го помаза всред братята му; и Господният Дух дойде със сила на Давида от същия ден […]

СЪЖИВЯВАЩОТО ПОМАЗАНИЕ

Равнодушните няма да имат достъп до Божията спасителна благодат и Неговото незаслужено благоволение. Те ще се събудят една сутрин и ще видят, че манната е спряла и водата вече не тече към тях. Исус Навиев 5:12: “А на сутринта, като ядоха от житото на земята, манната престана; и израилтяните нямаха вече манна, но през тая година ядяха от рожбите на Ханаанската земя.” Тези хора няма да имат достъп до привилегиите, които преди това са имали, […]

Плодът на Божието помазание

Плодът на Божието помазание

Псалом 89:19-29 Всички лидери се нуждаят от Божието помазание. Те имат нужда да бъдат укрепени от Божията ръка и да изявяват тази подкрепа като водят по начини по-превъзходни от това което биха могли да направят по човешки. Бог обещава следните неща на лидерите, които търсят и чакат Неговото помазание: 1. Божията помощ (ст. 19) 2. Привилегията да бъдат наречени Божи служители (ст. 20) 3. Божията сила (ст. 21) 4. Божията ръка върху тях (ст. 21) […]