Етикет: нещата

Когато нещата не вървят…

Притчи 19:21 ” Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.”. Колко вярна е тази притча! Само си помислете, колко често ние имаме нашите сърца изпълнени с много планове. Планове на база на онова, което ние мислим, искаме или преценяме, че трябва да се случи. Планове базирани и на това, което ние мислим, че ще работи най-добре според знанието и опита ни. Много често тези планове не са зли или грешни, а […]