Етикет: Контрастът

Законът на здравата основа: Контрастът с фарисеите

Законът на здравата основа: Контрастът с фарисеите

Матей 23:13-32 Исус инструктира множествата да следват думите на фарисеите, но не и техните дела. Техните объркани приоритет, лицемерно поведение, нечисти мотиви и унищожително лидерство бяха погубили доверието на обикновените хора. Лидерите никога на трябва да забравят: ако хората не могат да ти се доверят, те не могат да те следват.