Етикет: власт

Лидерство и власт

Еремия 22:6-30 Всеки лидер се измерва от това, което прави с поверената му власт. Лидерите, които използват властта и влиянието си за лична облага, се опълчват против Бога. Еремия предупреждава такива лидери, които строят свои собствени „царства” вместо да служат на Бога. Еремия предупреждава против мотивите за заетостта с лично облагодетелстване, вместо благоденствието на повереният им Божий народ. Бог счита такова погрешно използване на авторитета, който Той дава, като причина за отстраняване.

« Предишна страница