Категория: 2011

п-р Иван ВРАЧЕВ за СЕПЦ (2010-2022)

п-р Иван ВРАЧЕВ за СЕПЦ

Verba volant, scripta manent   РЕЗЮМЕ (ЕВ): „Не искам да направя и една крачка без Божието благоволение” 3 проблема в българската църква през 2011: 1. Консуматорски материализъм 2. Липса на единство в Духа 3. Християнство склонно на компромиси, което обезсилва църквата 3 основна приоритети от изборния събор на СЕПЦ през 2010: 1. Истината за Християнската святост в противостой на либералните идеи 2. Възпитание на младото поколение и издигане на млади духовни служители 3. Мисионерска дейност: […]

Следваща страница » « Предишна страница