Категория: СПЪРДЖЪН

СПЪРДЖЪН (лекции): Призвание на проповедник

Всеки християнин, който е способен, има право да разпростра­нява Евангелието и не само това, но той е длъжен да го прави докато е жив. Не всички са призвани да благовествуват, да са достойони, да изпълняват службата на презвитери; нито трябва всички да пожелават такава работа, тъй като тези необходими дарби ни­къде не са обещавани на всички; но само на онези, които чувствуват като апостола, че имат „това служение“ те трябва да се отдадат на тези […]

СПЪРДЖЪН (лекции): Публичната молитва

СПЪРДЖЪН (лекции): Публичната молитва

Бъдете сигурни, че непринудената молитва е най-библейска и трябва да бъде най-чудесната форма на прошение пред общество­то. Ако не вярвате в това, което правите, няма никога да го направите добре. Запечатайте в ума си мисълта, че вие се покланяте на Господа по един начин, който е представен от Словото Божие и приет от Самият Него. Изразът ‘“чета молитвите си“, с който толкова много сме свикнали, колкото и да е богат като религиозна мисъл, не се […]

СПЪРДЖЪН (лекции): Как да изберем текст за проповед

СПЪРДЖЪН (лекции): Как да изберем текст за проповед

Когато подготвяме проповедите си, трябва да отделяме голямо внимание за текста, който избираме. Надявам се, че никой от нас не е толкова лекомислен да смята, че един текст взет произволно може да бъде подходящ за всеки случай и не сме като Сидни Смит, който препоръчал на един брат, който не можел да избере текст, да проповядва за „Партяни, мидяни и еламити и жителите на Месопотамия„, като че ли всичко става за проповед. Това е въпрос, […]

СПЪРДЖЪН (лекции): Бдителният проповедник

Ние сме в един смисъл инструменти и затова трябва да внимаваме да сме в изправност. Ако искам да проповядвам евангелието, аз мога да употребя само моя глас, затова ще трябва да тренирам гласа си. Мога да мисля само с моя ум и да чувствам само с моето сърце, затова ще трябва да плача и да агонизирам за човешките души само със собственото си новородено естество, затова ще трябва внимателно да поддържам нежността, която беше в […]

Следваща страница »