Категория: Лидерство в Неемия

Лидерство от книгата Неемия

Уроци по лидерство от Неемия

Уроци по лидерство от Неемия

1. Слез от живота в царския дворец до разрушението основи на вярата на народa. 2. Използвай уменията научени в двореца за възстановяването на вярата. 3. Не слизай от работата си на стената до нивото на врага. Той не заслужава персонално внимание повече от важната ни работа – да градим. Неемия последва примера на Мойсей и Йосиф – всички до един предвестници на смирението на Исус Христос, който слезе нивото на творението за да ни спаси, […]

Неемия: Позиция и опозиция

Неемия 4 Неемия разбира че всяка ПОЗИЦИЯ идва с ОПОЗИЦИЯ. Ти разпознаваш РАЗМЕРА на твоята ПОЗИЦИЯ, – по размера на твоята ОПОЗИЦИЯ. Колкото по-голяма ПОЗИЦИЯТА толкова по-голяма ОПОЗИЦИЯТА. Колкото по малка ОПОЗИЦИЯТА толкова по-малка ПОЗИЦИЯТА. АКО нямаш ОПОЗИЦИЯ – ти нямаш ПОЗИЦИЯ. Ако не си в ПОЗИЦИЯ – най-вероятно си в ОПОЗИЦИЯ, което те прави ЕДНО с ВРАГА.

Практическият лидер

Неемия 8:8 И Неемия и Ездра искаха да построят отново стената, за да символизира построяването на духовен живот. За това: „Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното” (Неемия 8:8). Тези лидери искаха народът да разбира и прилага това, което чуват.

Посвещението: Четири характеристики на тези които завършват започнатото

Посвещението: Четири характеристики на тези които завършват започнатото

Неемия 6:15-16 Посвещението идва преди всичко друго в живота на лидера. Защото Неемия имаше посвещение и успя да накара други да се посветят на идеята за възстановяването на Ерусалим, стената бе завършена за 52 дни, въпреки съпротивата. Това постижение толкова впечатли Неемия, че той пише: „И когато чуха това всичките ни неприятели, тогава всички езичници около нас се уплашиха и много се снишиха пред своите очи, защото познаха, че това дело стана от нашия Бог” […]