Категория: Лидерство в Еклесиаст

Капани за лидери

Капани за лидери

Еклесиаст 5:2-7 Давали ли сте обещания пред Бога? Библията ни съветва да сме изключително внимателни преди да предадем нещо на Бога – добър съвет за всяко нещо, което лидерът трябва да реши. Соломон описва три капана, които чакат невнимателните лидери: 1. Прибързано говорене (ст. 2-3). Лидерът трябва да слуша колкото говори, защото за да се изпълнят мечти и видения е нужно много повече от думи. 2. Празни обещания (ст. 4-5). Често лидерите казват това, което […]

Наградите на партньорството

Наградите на партньорството

Еклесиаст 4:9-12 Повечето лидери разпознават нуждата от партньорство за да достигнат големите цели. Ето наградите на едно здравословно партньорство: 1. Партньорите, които работят заедно, постигат повече (ст. 9). 2. Партньорите се допълват един друг (ст. 10). 3. Партньорите се окуражават един друг (ст. 11) 4. Партньорите се укрепяват един друг (ст. 12)

Законът на правилното време

Законът на правилното време

Еклесиаст 3:1-8 Това, което направи Соломон велик лидер, бе умението му да разпознава правилното време. В книгата Еклесиаст, Соломон говори за това свое умение, осъзнавайки, че ние не контролираме времето. То принадлежи на Бог, който е определил неговите сезони и промени. Нашата роля е да разпознаем времето, което Бог е определил за нас и да го приемем. В този духовен процес важат следните принципи: 1. Бог не се нуждае от времето. Той е извън него, […]