Категория: Лидерство в Плач Еремиев

Успешният лидер уповава на Бога

Плач Еремиев 5:14-19 Успешният лидер уповава не на своята мъдрост, а на Бога. Еремия изповяда както греха на людете, така и това, че Бог царува вечно и ултимативно възстановява това, което е било изгубено. Лидерите действат според своя повик и дарби, но уповават на Бог да доведе видението до успешен край.