Категория: Лидерство в Марко

Видението: Исус основа Своето видение на Своите морални ценности

Видението: Исус основа Своето видение на Своите морални ценности

Марко 8:31-33 Докато Петър се грижеше за спокойствието на своя Цар, Исус търсеше подход към царството. Това ни учи, че всеки лидера трябва: (1) да гради видението на базата на своите лични морални принципи; (2) да коригира другите, когато се отклоняват от видението (3) да помага на участниците в екипа да изостави личните цели за да постигнат своето видение; (4) да плати цената за постигане на тяхното видение.

От грижа към предаване

От грижа към предаване

Марко 8:1-21 Процесът на създаването на библейско лидерство се състои в (1) съпричастност към израстващия лидер, (2) изграждане на основа и (3) пълно предаване. Исус моделира този процес за втори път като нахрани множествата (Марко 8:1-9) учейки ги, че Бог може да снабди храна. По-сериозният урок дойде по-късно, когато учениците разпознаха, че Исус бе извършил чудото за да им покаже, че Бог може да снабди всяка тяхна нужда (Марко 8:17-21). Исус ги предупреди за опасността […]