Приятелите на Йов

Във времето, в което Йов се нуждаеше най-много от любовта и насърчението на приятелите си, той получи само тяхното осъждение, съмнения и гняв. Елифаз преведе аргументи от своя житейски опит, Валдад от традицията, а Софар от личен легализъм. Разбира се, аргументите им съдържаха елементи на истина. Тримата приятели на Йов станаха неговите най-големи трудности във […]

Read More