Категория: Лидерство в Еремия

Комуникация: Еремия използва словесни образи

Еремия 43:8-13 Еремия водеше Израел най вече чрез дарбата на слово. Той комуникираше своето водителство чрез дарбите на пророчество, поучение и насърчение. Използвайки тези дарби, Еремия успяваше да комуникира това, което бе приел от Бога. Книгата на пророк Еремия съдържа 12 постоянни метафори (словесни картини), които той използва, за да комуникира Божията воля за божия народ. Ефективните лидери намират словесни аналогии, с които успешно предават на множеството видението, което са приели. Ето метафорите на Еремия: […]

Смяна на стражата: Когато лидерите трябва да бъдат сменени

Еремия 23:1-16 Бог не се двоуми да премахва непослушни и непродуктивни лидери. Еремия 23 ни дава характеристиките, които Бог търси в лидерите, както и това, което Го кара да ги замества с други. Еремия обобщава причините и обстоятелствата в този процес. Бог отстранява лидери, които: 1. Унищожават църквата, вместо да й помагат да се развива (Еремия 23:1) 2. Разделят църквата, вместо да я обединят в една обща кауза (Еремия 23:1) 3. Изоставят църквата в страх, […]

Отговорност: успехът започва и завършва от лидера

Еремия (38:1-6) Злоупотребата с власт се случва не само, когато лошите лидери действат себично, но и когато добрите лидери пренебрегват да направят това, което трябва. Цар Седекия делегира проблем, който само не можеше да разреши на друг, декларирайки своята безпомощност. Царят нямаше кураж да използва силата си, за да запази пророка. Еремия от своя страна прие своята отговорност, за да изпълни това, което Бог му бе заповядал въпреки, че като цяло задачата съвсем не му […]

Законът на връзката: Лично смирение или безличен бунт

Еремия 52:1-11 Бог осъди Седекия, защото се разбунтува срещу вавилонския цар. Седекия забрави, че дори над вавилонския цар стои Един по-висок. Личното му непокорство доведе до падането на Ерусалим. Лидерите трябва да помнят, че са служители на хората, които Бог им е дал. Защото бунтът на лидерите, води до бунт на народа срещу Бога.

Следваща страница »