Видението: Чертеж за изграждане на мост към бъдещето

Авакум 2:2-3 Понятията „видение” и „лидерство” cа неразделни. Те са като огъня и топлината. Не могат да бъдат разделени без да се спре съществуването им. Чрез пророк Авакум Бог ни дава разбиране за видението. Истинското видение от Бога: 1. Трябва да бъде записано (Авакум 2:2). 2. Трябва да бъде разпространено сред хората (Авакум 2:2). 3. […]

Read More
Чакането (което лидерите мразят)

Чакането (което лидерите мразят)

Авакум 2:1-20 Авакум ни учи, че лидерите трябва да се научат да оценяват времето на чакане преди да получат отговор от Бога. В първата глава от книгата си пророкът е в позиция на „чакай и виж”, във втората глава, той е в позиция „стой и виж”, а в третата глава е в позицията „коленичи и […]

Read More