Библейски стихове за лидерството

Лидерството не се свежда само до заповеди или до това колко можете да накарате хората да се страхуват от вас. И все пак зависи и колко усилия сте вложили, за да задоволите нуждите на своя подчинен, като по този начин задържате всички заедно. Въпреки че добрият лидер не насърчава неправомерните действия на своя подчинен, все пак той наказва само с любов. Лидерът поставя интереса на своя подчинен в сърцето си, преди да вземе каквото и да е решение.

Библейски стихове:

Исая 9:16 Защото водачите на този народ ги кара да грешат; и тези, които са водени от тях, са унищожени.

Матей 20: 25-28 Но Иисус ги повика и каза: Вие знаете, че първенците на езичниците упражняват власт над тях, а онези, които имат голяма власт върху тях.
Но между вас няма да е така; но който е голям между вас, нека бъде ваш министър; И който ще бъде главен сред вас, нека бъде ваш слуга: Докато Човешкият Син не дойде да бъде служил, а да служи и да даде живота си за откуп за мнозина.

Притчи 16: 18-23 Гордостта отива пред погибел, а надменният дух преди падение. По-добре е да бъдете скромен дух с ниско, отколкото да разделяте плячката с гордите. Който се занимава разумно, ще намери добро; и който се уповава на Господа, щастлив е той. Мъдрите по сърце ще бъдат наречени разумни: и сладостта на устните увеличава ученето. Разбирането е благороден живот на онзи, който го има, но наставлението на глупците е глупост. Сърцето на мъдрия учи устата си и добавя учението към устните му.

Йоан 13: 13-16 Вие ме наричате Учител и Господ; и казвате добре; тъй като аз съм. Ако тогава аз, вашият Господ и Господар, съм ви измил краката; вие също трябва да си миете краката. Защото ви дадох пример, за да постъпвате така, както аз ви направих. Истина, истина ви казвам: Слугата не е по-голям от господаря си; нито този, който е изпратен по-голям от този, който го е изпратил.

Матей 20: 1-16 Защото небесното царство е като човек, който е домакин, който излезе рано сутринта, за да наеме работници в лозето си. И когато се съгласи с работниците за стотинка на ден, ги изпрати в лозето си. И той излезе около третия час и видя други, които стоят бездейни на пазара, и им каза; Отидете и в лозето и каквото е правилно, ще ви дам. И тръгнаха по пътя си. Отново излезе около шестия и деветия час и направи същото. А към единадесетия час той излезе и намери другите да стоят бездейни и им казва: Защо стоите тук цял ден безделни? Казват му: Защото никой не ни е наел. Той им казва: Идете и вие в лозето; и каквото е правилно, това ще получите. И когато дори дойде, господаря на лозето казва на своя управител: Обадете се на работниците и им дайте наем, като започнете от последния до първия. И когато дойдоха, които бяха наети около единадесетия час, получиха всеки мъж по стотинка. Но когато дойдоха първите, те предположиха, че е трябвало да получат повече; и те също получиха всеки мъж по стотинка. И като го получиха, промърмориха против стопанина на къщата, казвайки: Последните са направили само един час, и вие ги изравнихте с нас, които понесете тежестта и жегата на деня. Но той отговори на един от тях и каза: Приятелю, не те правя грешно: не се ли съгласи с мен за стотинка? Вземете това, което е вашето, и вървете по пътя си. Ще дам за последно, дори и за вас. Не е ли законно да правя каквото си правя със своето? Злото ли е твоето око, защото съм добър? Така че последният ще бъде първи, и първият последен: за мнозина се призовават, но малко са избрани.

Лука 6:31 И както бихте искали и мъжете да постъпват с вас, така и вие правите с тях.

Изход 18:21 Освен това ще избавите от всички хора способни хора, като страх от Бога, хора на истината, мразещи алчност; и поставете такива над тях, за да бъдат хиляди владетели и стотици владетели, владетели на петдесетте години и владетели на десетки:

Philippians 2: 4 Не гледайте всеки на своите неща, но всеки човек и на нещата на другите.

1 Тимотей 3: 2-9 Епископът трябва да бъде непорочен, съпруг на една жена, бдителни, трезви, с добро поведение, дадено на гостоприемство, подходящо да преподава; Не се дава на вино, няма нападател, не е алчен от мръсна горест; но търпелив, не кавгаджия, не алчен; Този, който управлява добре собствената си къща, като децата си са подчинени с цялата си гравитация; (Защото, ако човек не знае как да управлява собствения си дом, как да се грижи за Божията църква?) Не е послушник, за да не бъде повдигнат с гордост, той попада в осъждането на дявола. Освен това той трябва да има добър доклад за онези, които са без; за да не попадне в укор и примката на дявола. По същия начин, трябва ли дяконите да са сериозни, да не са двуслойни, да не се дават на много вино, да не са алчни на мръсния лукрес; Задържайки тайната на вярата в чиста съвест.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.