Пуританско отношение към враговете

1. Христос очакваше учениците му да имат врагове:
Матей 10:24-25 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!

2. Христос поучаваше учениците си да очакват врагове:
Матей 10:16. Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.

3. Христос предупреди учениците си че хората ще им бъдат врагове:
Матей 10:17-18 А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият. Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.

4. При никакви обстоятелства не обсъждайте публично разрушенията на врага:
Притчи 29:11 Безумният изригва целия си гняв, a мъдрият го задържа и укротява.

5. За да се победи необикновен враг е нужна необикновена мъдрост:
Яков 1:5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.
Псалми 119:98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене.

6. Ключът към наградата е победа над врага:
Откровение 3:5, 12 Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели. Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.

7. Врагове винаги ще има:
Матей 10:22 Ще бъдете мразени

8. Всеки който завижда на твоя прогрес е твой враг:
Ездра 4:5 и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им, през всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.
Ездра 4:23-24 А когато се прочете преписът от цар Артаксерксовото писмо пред Реума и секретаря Самса и служителите им, побързаха да възлязат в Ерусалим при юдеите та ги спряха на сила. Така престана работата по Божия дом, който е в Ерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий.
9. Врага е врата към нов сезон, а не стена която го огражда:
Йов 42:10 И Господ преобърна плена на Иова, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Иова двойно колкото имаше по-напред.

10. Всяко добро дело вингаи има врагове.

11. Когато разбереш това за което Бог те е определил, ще откриеш и кои са враговете ти.
Даниил 10:12-13 Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; аз, прочее, останах непотребен вече там при персийските царе.

12. Когато Бог завърши сезон в живота ти, той закоравява сърцето на врага към теб.

13. Врагът ще се опитва да те въвлече в ненужни битки с малки или никакви награди.

14. Любов към врага води до голяма награда:
Лука 6:35 Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.

15. Врагът често не познава миналите ти победи, което го прави неподготвен и уязвим.

16. Очаквай да спечелиш всяка битка срещу врага:
1 Царе 17:46 Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля.

17. Святият Дух учи принципите на воюване срещу врага
Псалми 144:1 Благословен да бъде Господ, моята канара. Който учи ръцете ми да воюват, пръстите ми да се бият.

18. За да станеш по-силен от врага, се научи да воюваш постоянно.

19. Врагът не се опитва да те разбере, а да те дискредитира.

20. Врагът е естествена и нужна част от живота:
Йоан 15:18-21 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.

1 comment on Пуританско отношение към враговете

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.