И БСП искат ограничения за вероизповеданията

АЛЕКСАНДРА МАРКАРЯН

Депутати от БСП внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията две седмици, след като това направи бившият им съпартиец и депутат Георги Кадиев. Проектът с вносители Мариана Бояджиева,Васил Антонов, Филип Попов и Георги Търновалийскиповтаря, с леки изменения, предложеното от Кадиев. Проектът на Кадиев е в деловодството на Народното събрание от 1 март, а на БСП – от 14 март.

Депутатите от БСП искат: нерегистрираните от съда вероизповедания да нямат право да:

  1. провеждат религиозни събрания;
  2. създават и поддържат благотворителни или хуманитарни институции;
  3. пишат, издават и разпространяват религиозни публикации;
  4. да създават учебни заведения; да се събират и получават дарения;
  5. да поддържат връзки в страната и чужбина с хора и общности по религиозни и верски въпроси.

Също както и в проекта на Георги Кадиев, в проекта на БСП се поставя ограничение пред хора, които не са български граждани или граждани на друга страна членка на Европейския съюз, да извършват богослужения у нас.

„(5) Граждани на страни, които не са членове на Европейския съюз, имат право да извършват богослужение, обреди и ритуали на територията на Република България по покана на централните ръководства на вероизповеданията, при доказана нужда от квалифицирани лица и при липса на такива лица, които са български граждани или граждани на други страни – членки на Европейския съюз.

(6) Лицата по ал. 5 се допускат след уведомяване на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет от упълномощени представители на съответното вероизповедание, след представяне на съответните документи, установяващи спазване на посочените в ал. 5 ограничения, за срок не по-дълъг от два месеца в рамките на една календарна година.“

Текстът, ограничаващ гражданите на страни извън ЕС, противоречи на конституцията, в която е записано:

Чл. 6 (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

БСП иска и затваряне вратата пред регистрацията на нови вероизповедания. Според измененията, предложени от социалистите, „недопустимо е да съществува повече от едно юридическо лице като вероизповедание с идентични и/или като сбор от верски убеждения и/или принципи на вече регистрирано такова в регистъра на Софийски градски съд.“

Друга поправка предвижда Софийски градски съд да е длъжен да изисква експертно становище във връзка с регистрацията на религиозните общности от дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет. Сега съдът може да поиска становище, но това не е задължително, а се прави по преценка на съответния съдебен състав.

Проектът на БСП, също като този на Георги Кадиев, предвижда вероизповеданията да се отчитат пред държавата. Освен годишен финансов отчет, веднъж годишно те ще трябва да изготвят и доклад за дейността си и да го представят в дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Те трябва да включат в документа информация за „съществените дейности и изразходваните от тях средства“, „размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства“, „вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите“, „финансовия резултат“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.