Вечен живот

Един от най-известните пасажи от Библията е Йоан 3:16. Струва ми се, че всеки знае този стих от ранна възраст и въпреки това смятам, че не се разбира достатъчно добре и не се прилага правилно. В Йоан 3:16 се казва:

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот

Обикновено, този пасаж се използва, за да ни научи, че Исус дойде и умря за нашите грехове, за да не погинем. Този стих също ни казва, че истинската причина да дойде Исус на тази земя и да умре за нас е за да можем ние да имаме вечен живот. Всъщност нашите грехове бяха бариера, която стоеше между нас и този вечен живот.

Истина е, че Исус умря за нашите грехове. Също така е вярно, че ако ние вярваме в Исус няма да умрем, но Евангелието ни казва много повече от това. Истинското послание на Евангелието е че Господ иска да ти даде вечен живот. Сега ще обясня какво имам предвид.

В нощта преди разпятието Исус се молеше и каза, „А това е вечен живот, да познаят Тебе единия истинен Бог и Исуса Христа, Когото си изпратил.” (Йоан 17:3)

 Това означава, че вечният живот е да познаваш Отец, единствения истински Бог, и да познаваш Исус Христос, Който е изпратен от Него. Това всъщност е вечен живот. Много хора си мислят, че вечният живот е да живееш вечно. Истината е, че всеки човек живее вечно. Погрешно е да се смята, че когато човек умре той престава да съществува. Душата и духът се връщат обратно при Бог, а тялото изгнива в гроба. Всъщност, всеки човек, който някога е живял на земята ще продължи да живее в духовна форма. Така че, да се каже, че вечният живот означава да живееш вечно, не е цялата истина – всички живеем вечно. Но този стих ни показва ясно, че вечният живот с Бог не се дава автоматично на всеки.

Някои хора биха казали, „Вечен живот е да живееш вечно в небето и е различно от това да живееш вечно, но в ада”. Но вечен живот е точно това, което каза Исус в Йоан 17:3 – да познаваш Бог и Исус Христос. Това е повече от едно интелектуално познаване. Думата „познавам” е използвана навсякъде в Писанието, за да опише най-близкото и лично взаимоотношение, което би могъл да имаш.

Истинската цел на спасението не е да живееш вечно в небето, колкото и прекрасно да е това. Истинската цел на спасението е да имаш близост – лични взаимоотношения с Господ Бог. Има много хора, които са плакали пред Бог за прошка на греховете си, но целта им никога не е била да имат близост с Бог.

Като не обясняваме истинската цел за нашето спасение ние правим лоша услуга на Евангелието. Представяйки спасението като нещо, което се занимава предимно с духовните неща, което ще ни облагодетелства основно в бъдеще, във вечността, ние не помагаме на хората. Има хора, които живеят в истински ад тук на земята. Много от тях са депресирани, живеят в бедност, въвлечени в борби, отхвърляне, нараняване и провалени бракове. Хората се опитват да оцеляват ден за ден. Опитват се да задържат главите си над водата. Когато представяме спасението като нещо, което е свързано само с бъдещето, много хора ще отложат да вземат решение, защото са прекалени заети с това да се опитват да оцелеят и днес.

Истината е, че Исус дойде не само за да промени нашите вечни съдби и да имаме възможност да живеем вечно в небето в благословение, вместо в проклятието и наказанието на ада. Исус също така дойде да ни освободи от настоящия нечестив свят. (Галатяни 1:4) Той дойде, за да ти даде интимно и лично взаимоотношение с Бог Отец днес.

Исус дойде, за да те привлече в близка, лична връзка с Него. Исус те обича. Той иска да те познава лично. Иска да ти даде качество на живот, което е много по-велико от всичко, което би могъл да получиш чрез какъвто и да е друг източник.

Исус го представи по следния начин в Йоан 10:10: „Крадецът (говорейки за Сатана) влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.” (в скобите е на автора). Бог иска да ти даде вечен живот. Той иска да ти даде изобилен живот и аз вярвам, че имаш нужда от това днес – вярвам, че го искаш. Христос умря не само, за да прости греховете ти, но да те привлече близо до себе си. Ако не познаваш Господ, се нуждаеш да го познаеш точно по тази причина. Ако вече си бил новороден, ти имаш нужда да стигнеш по-далеч от това греховете ти да бъдат простени и да влезеш във вечния живот с Отец.

 

ФАКТИ ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

А. Целта на Евангелието е вечният живот. (Йоан 3:16)

Б. Вечен живот е да познаваш Бог. (Йоан 17:3)

В. Познаването на Бог е близко взаимоотношение. ( 1 Кор. 6:16-17)

Г. Вечният живот ни е даден сега. (1 Йоан 5:12)

Д. Бог иска лични взаимоотношения с теб. (Откровение 3:20)

ВЪПРОСИ

  1. Прочетете Йоан 3:16. С каква цел Бог изпрати Исус на света?

За да спаси света, за да даде на всеки, който вярва в Исус вечен живот като премахне наказанието на греха.

  1. Библейското значение на думата „познавам” е да имаш едно интимно, близко взаимоотношение с личност (Битие 4:1). Прочетете Йоан 17:3. Какво означава вечен живот според този стих?

Вечен живот е да познаваш Бог и Исус Христос (не физически, а лично).

  1. Прочетете 1 Йоан 5:11-12. Според тези стихове кога започва вечният живот?

Когато приемем Сина (Исус Христос) в живота ни.

  1. Прочетете Йоан 10:10. Какъв живот Исус дойде да ни даде?

Изобилен живот!

  1. Обяснете със свои думи качествата или характеристиките на един изобилен живот?

Изобилен живот би следвало да бъде противното на това, което каза Исус за крадеца и това, което той идва да направи.

  1. Вярваш ли, че Бог изпрати своя син Исус да умре за греховете на света и за да даде на нас, които вярваме в Него, вечен живот?

Да.

  1. Разбираш ли, че вечния живот не е свързан само с продължителността (вечност), но се отнася за качествен и количествен живот?

Да.

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Йоан 3:16 – Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Битие 4:1 – И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С <помощта> на Господа придобих човек.

Йоан 17:3 – А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

1 Йоан 5:11-12 – И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. [12] Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.

Йоан 10:10 – Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.