ЦЕЛТА на ТВОЯ ЖИВОТ

Деяния 13:36-37 “ Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Не може да има по велико свидетелство на добре изживян живот от това свидетелство от “Деяния на апостолите”. Нашите дни са като […]

Read More