Архив за етитет: форум

Нелсън Мандела: Уроци по лидерство

1. Смелостта не означава липса на страх.Тя е вдъхновение за другите, да те последват.
2. Води от предна линия, но не изоставяй базата си.
3. Води от базата си, но нека хората ти вярват, че са на фронта.
4. Опознай своя враг и научи повече за неговия любим спорт.
5. Дръж приятелите си близо, а съперниците си дори по-близо.
6. Външността има значение и не забравяй да се усмихваш.
7. Нищо не е само черно или бяло.
8. Да знаеш да отстъпиш е също начин да ръководиш.

5 ЛИДЕРСКИ ПРИНЦИПА НА ИСУС

1. Колкото по-голям е един водач, толкова по-голям слуга трябва да бъде (9:35)
2. Истинският лидер не се страхува да включи други които имат дарби и умения (9:37)
3. Всяко служение ще бъде възнаградено (9:41)
4. Служителите трябва да станат като децата (10:13-16)
5. Пътят нагоре е пътят надолу: лидерството на Исус Христос е лидерство чрез служене

ПОДГОТОВКАТА

Да тренираш в значимите неща не е незначително. Много започват добре, еманципират се и дори влизат в реалността на достигане до нещо значимо. Но истинската за реализацията се иска подготовка. Много. Бавна. Мъчителна подготовка.

Всеки може да се запише да тича в маратон. Но онези, които не са инвестирали време в подготовка стигат едва до 3-4км. При изкачването на Еверест, най-много от предаващите се са не в подножието или на половината, а точно под върха.

Затова и ап. Павел насърчава Коринтяните: „Така тичайте, че да получите наградата”, а Исус каза: „Който устои докрай, той ще бъде спасен”

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/)

ДА (78%)

НЕ (22%)

Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не?

ДА (75%)

НЕ (25%)

Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен?

ДА (97%)

НЕ (3%)

Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (75%)

НЕ (25%)

Грях ли е употребата на алкохол? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (60%)

НЕ (40%)

Може ли човек да бъде спасен без да е кръстен със Святия Дух? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (72%)

НЕ (28%)

Кръстени ли сте със Святия Дух?

ДА (63%)

НЕ (37%)

Спрели ли са да работят дарбите на Духа описани в Библията? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (10%)

НЕ (90%)

Има ли апостоли днес? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (64%)

НЕ (36%)

Посещавате ли църква поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (73%)

НЕ (27%)

 Молите ли се ежедневно? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (88%)

НЕ (12%)

Четете ли Библията дневно? (Съвместно проучване с http://www.youversion.com/bg)

ДА (77%)

НЕ (23%)

Постите ли поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (35%)

Не (65%)

Протестантите в съвременна България
През последните 15г. (от 1996), екипът на Bibliata.com анкетира и събира информация отнасяща се до състоянието и процесите в българското евангелско движение. В различните стадии на това изследване, са засегнати всички традиционни деноминации и множество новосъздадени евангелски и харизматични църкви и движения, както и множеството пара-църковни организации и представителства на религиозни формации като библейски издателства, студентски съюзи, младежки организации, фондации и асоциации. Части от това изследване са периодически представяни в българския печат и са често използвани в множество политически и религиозни анализи, като например международната организация за религиозни права и свободи ФОРУМ 18 и годишния доклад за религиозна свобода на Щатския департамент на САЩ. Настоящето издание е първото цялостно представяне на събраната статистическа информация, нейния подробен анализ и прогнози за бъдеще развитие. Надеждата на екипа на Bibliata.com, е че богатството на този ресурс ще бъде използвано не само като статистически еталон от наблюдателите на българското евангелско движение, но и за основа на нови по-подробни и цялостни анализи от онези, които имат интерес към същата изследователска материя. (Български евангелизъм 1996-2011)