7 ПРИНЦИПА за РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. Създаден си за да разрешиш някакъв проблем на земята 2. Проблемите са родилното място на необикновено развитие и нови взаимоотношения a. Ти не можеш да работиш САМ b. Около проблема ще намериш хора подобни на теб 3. Проблемът най-близо до теб е тайната врата към твоето развитие 4. Наградите в твоя живот са детерминирани […]

Read More
Решаване на проблеми: Здравословни конфликти и решения

Решаване на проблеми: Здравословни конфликти и решения

Филимон 8-10 Най-добрият начин да се разрешиш проблема е да му се противопоставиш. Много често тези проблеми са хора. Павел премина през личната болка да се конфронтира с Онесим. Ето няколко добри стъпки да се справим с проблема. 1. Моли се за да премине гнева ти. Не оставяй някой друг да те води чрез емоциите. […]

Read More
Решаване на проблеми: Най-бързият начин за лидерство

Решаване на проблеми: Най-бързият начин за лидерство

Матей 15:29-30 Исус затвърди Своето влияние чрез разрешаване на проблема на гладните тълпи. 1. Той идентифицира проблема и информира Своя екип (ст. 32) 2. Той ги инструктира да намерят решение (ст. 33-34) 3. Той ги покани да участват в процеса за намиране на правилното решение (ст. 35-36) 4. Той ги включи в решението (ст. 35-38)

Read More