6 въпроса за реорганизация на Църквата

6 въпроса за реорганизация на Църквата

Църквата е жив организъм, чиято главна характеристика е наличието на жива организация. Църквата, която съществува без организационни принцпи, е обречена на бърз разпад. Здравословната организация на една църква има отговорите на следните 6 въпроса: 1. Каква е стратегията чрез която се изпълнява видението? 2. Кои са силните страни на екипа? 3. Какъв е капацитета на […]

Read More