Архив за етитет: Неемия

Уроци по лидерство от Неемия

1. Слез от живота в царския дворец до разрушението основи на вярата на народa.

2. Използвай уменията научени в двореца за възстановяването на вярата.

3. Не слизай от работата си на стената до нивото на врага. Той не заслужава персонално внимание повече от важната ни работа – да градим.

Неемия последва примера на Мойсей и Йосиф – всички до един предвестници на смирението на Исус Христос, който слезе нивото на творението за да ни спаси, да ни научи как да се молим и да ни покаже как да се справим с изкушенията от крилото на храма за да живеем благословен живот.

Неемия: Позиция и опозиция

Неемия 4

Неемия разбира че всяка ПОЗИЦИЯ идва с ОПОЗИЦИЯ.

Ти разпознаваш РАЗМЕРА на твоята ПОЗИЦИЯ, – по размера на твоята ОПОЗИЦИЯ.

Колкото по-голяма ПОЗИЦИЯТА толкова по-голяма ОПОЗИЦИЯТА.

Колкото по малка ОПОЗИЦИЯТА толкова по-малка ПОЗИЦИЯТА.

АКО нямаш ОПОЗИЦИЯ – ти нямаш ПОЗИЦИЯ.

Ако не си в ПОЗИЦИЯ – най-вероятно си в ОПОЗИЦИЯ, което те прави ЕДНО с ВРАГА.