Архив за етитет: Личното

Уилиям Бранхам: Шесто видение и личното изцеление на Бранхам

В едно друго видение се видях много щастлив. Радостен вървях по една улица, когато ненадейно ме нападна голямо черно куче. Аз го ритнах и извиках: “Махай се, куче.” Кучето се превърна на черен мъж, който се хвърли върху мене, за да ме убие. Той изтегли дълга сабя. Аз се опитах да го успокоя, но той се спусна да ме прободе. Извиках. В този момент чух шум от небето. Един могъщ ангела застана на страната ми. Той изгледа остро човека, който се отдръпна назад, изпусна сабята си и избяга. Ангелът ме погледна приветливо, наметна ме с дрехата си и отлитна към небето. Аз се разплаках от радост. Бях сигурен, че това видение се отнасяше до тежките нервни страдания, които преди две години щяха да ми струват живота. През живота си от време на време имах нервни припадъци. Събранията ми често продължаваха до два часа сутринта. Поради това здравето ми се засегна. Напоследък бях принуден да откажа насрочените служби. Аз се оттеглих в къщата си в Джеферсонвил, но не можех да възстановя силите си. Отидох на клиническо изследване. Молех се така: “Господи, Ти никога не си ми давал видение относно освобождението ми от тази страшна нервност.” Бог освободи в отговор на молитвите ми мнозина от нервност. Аз самия бях станал така слаб, че едва се решавах да използвам Божието Слово лично за мене. Когато се събудих на следващата сутрин, имах видение. Видях се 7-годишно момче, което приличаше на мене на тази възраст. В това време една малка невестулка с остри черни очи се хвърли върху мене. Аз имах малък ловджийски нож в ръка, когато бях нападнат. Животното се хвърли като светкавица. В същия момент Господният ангел ми проговори: “Помисли, тя е дълга само 6 цола,” (един цол е равен на 2,5 см.). Животното ме захапа за лявото, после за дясното рамо, после за гърба. Ножът не ми помогна, понеже невестулката беше много пъргава. Когато отворих устата си, за да изговоря нещо, тя профуча през нея и влезе в стомаха ми. Аз се разхълцах. Тогава извиках ужасен: “Та какво да правя?” Пак чух гласа: “Помисли тя е дълга само 6 цола.” Когато свърши видението, аз знаех, че то се отнасяше до стомашното ми разстройство, понеже не можех да ям нищо. Теглото ми беше спаднало до 50 кг. Разсъждавах върху думите на ангела: “Помисли, тя е дълга само 6 цола.” След като се помолих, ми стана ясно, че бях преминал през 6 нервни припадъка на всеки 7 години. Думите на ангела, ми се струваше, че означаваха, че моето сегашно страдание е шестото и последното, и ножът, който държах в ръката си, представляваше ножа на хирурга, който не ще ми помогне. Вкъщи моята майка сънувала следния сън. Видяла ме почти умрял на верандата. Ненадейно чула гукане на гълъби. От небето се спуснали гълъби във форма на латинската буква ес и кацнали на гърдите ми, като продължавали да гукат. Тогава аз съм изговорил: “Слава на Господа.” Гълъбите се поклонили, наредили се пак в буквата ес и отлитнали. После ме видяла да ставам съвършено здрав. О, как ме насърчи това. След два дни седях на верандата и четях книжката на брат Босфорт “Християнско изповядване.” Отворих Библията и очите ми се спряха на Исус Навин 1:9: “Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.” Бог ми говори чрез откровение, видение и слово. Неочаквано чух глас: “Аз съм, който те изцелявам.” Аз приех Словото с вяра, влязох в къщи, прегърнах жена си (бях женен повторно) и казах: “Бог ме изцели. Слава на Бога. О, аз Го обичам от все сърце. В най-мрачния час на живота ми Исус дойде и чу молитвата ми.”

Личното убеждение превръща загубата в дивиденти

Еремия 20:1-18

Всеки лидер има добри и лоши дни. Дори най-добрите божии лидери понякога се обезкуражават. Еремия 20 ни позволява да видим сърцето на големия лидер. В първите десет стиха, Еремия се оплаква на Бога. Той хвали Бога за победите в следващите 4 стиха, а в следващите 5 проклина деня в който е роден. Ключовият въпрос към твоя лош ден е: Ще се предадеш или ще победиш? И ако ще побеждаващ, точно как ще го направиш. Ето как Еремия победи своя зъл ден:

1.    Издигни се над самосъжалението. Падението е начин на живот, не просто случка в живота.
2.    Мисли позитивно. Успехът идва в пътуването от загуба към загуба без да изгубим своя ентусиазъм.
3.    Учи се от опитността си. Падението никога не е пълно, освен в случаите, в които не научаваме нищо от него.
4.    Търси алтернатива. Всички успешни лидери разполагат с различни подходи за различните ситуации.
5.    Шегувай се. Смехът е най-късата дистанция между хората и най-бързият начин да се придобие ясна перспектива.
6.    Бъди реалистичен. Най-важната задача на лидера е да дефинира реалността.
7.    Начертай нови цели. Падението е възможност да се започне отначало с придобита опитност.
8.    Развий убеденост. Личното решение за успех е най-важно.
9.    Придобий по-голяма подкрепа. Целият емоционален живот не бива да бъде базиран на една единствена цел.
10.    Раздели успеха от личността си. Позитивната и реалистична представа за „себето” подготвя успеха.