Архив за етитет: ЛИДЕРСТВОТО

5 основополагащи принципа на лидерство

Ето пет важни и основополагащи принципа, които според нас трябва да станат задължителни за развитието на лидерите на днешното и утрешното време:

 1. Тези, които учат най-добре, стават най-добри лидери! В доклада „Властта на хората” казваме, че да се учиш на лидерство означава да изследваш как хората подхождат, преминават и показват развитието си – процес, който нарекохме „грижливо обвързване”. Трябва да спрем да преподаваме теорията на лидерството във вакуум и да започнем да учим хората как да се научат на лидерство от опита си в реалния живот.

 2. Лидерството е серия от принципи! Бизнес образованието в по-голямата си степен e насочено към преподаване на важни, но ограничен брой технически умения. Трябва да разширим обхвата на образованието и в него да влязат принципите на лидерството, които могат да се прилагат в цял свят и в различни ситуации.

 3. Развитието на лидерите трябва да се възнаграждава! Всички компании отделят много думи за значимостта на развитието на служителите, но колко от тях в действителност възнаграждават с нещо наистина значимо служителите, които се развиват? Отговор: Много малко.

4. Лидерите могат да се развиват на всички нива! И преди сме твърдели, че всички служители могат да покажат лидерски качества, независимо от позицията си. Но ако това е вярно, тогава защо повечето обучителни програми за лидери са насочени към висшите мениджъри? Трябва да разширим фокуса си и да намерим начини ефективно да развиваме лидерите на всяко ниво в цялата организация.

 5. Всичко трябва да бъде просто! Лидерството е сложно нещо, но развитието на лидерите не трябва да бъде такова. Трябва да предоставим на ключовите си таланти ясни приоритети за развитието, които да им помогнат да подготвят своя цялостен план за развитие и да осъзнаят в глобален мащаб лидерския си потенциал. Ето един добър начин да приложите този принцип в действие веднага: определете трите или четирите нива на компетентност, които отличават добрата работа на различните стъпала в организацията, и след това възнаграждавайте и повишавайте, въз основа на постиженията по вече зададените критерии.

Автори: Сю Ашфорд, преподавател по мениджмънт и организации и Скот Дер, асистент по мениджмънт и организации в бизнес училището „Стивън М. Рос” към университета в Мичиган.

 

5 принципи за разрешаване на конфликти в лидерството

При разрешаването на лидерски конфликти ние трябва първо да установим реда и последствията на Завета. Лидерите участващи в конфликта са братя и са в завет един с друг. Ние не можем да си позволим да “кипваме”, понеже това ще унищожи връзките на завета. Трябва постоянно да си напомняме, че ние трябва да спечелим брат си, дори и да изгубим спора (Матей 18:15). Би било напълно безсмислено да спечелим спора, но да изгубим брат си. Когато имаме Духа на живота, ние ще пазим заветните взаимоотношения. Целта на всички заветни взаимоотношения е да произведат Божествено потомство. Това, което е важно за заветното взаимоотношение не е зависимост, манипулация или контрол, a Божествено потомство и преуспяващо поколение.

Тъй като сме братя от един и същ Баща, ние трябва да подхождаме към нещата по по-различен начин. Заветът трябва да бъде почетен над конфликта. Понякога хората искат да спечелят спора и да докажат, че другият не е прав. Това отношение унищожава взаимоотношенията. Ние трябва да говорим истината в любов. Нашата способност да комуникираме без арогантност или гняв, ще предпази както нас, така и опонента ни. Любовта трябва винаги да бъде мотивация за говорене на истината. Някои хора говорят истината, за да осъждат. Други говорят истината, за да могат да манипулират в бъдеще. Ние като лидери трябва да бъдем научени да почитаме заветното взаимоотношение, каквото и да ни струва това.

Вторият принцип е, че всички конфликти трябва да бъдат разрешавани в правилния дух на простителност и благодат. Като старши лидери, ние знаем, че сме приели всичко от Бог и че имаме силна духовна позиция в Него, и затова можем да обичаме човека докрай, независимо от конфликта (Йоан 13:1-3), дори и неправилни духове да се проявяват чрез него.

Третият принцип в разрешаването на конфликти в лидерството е да предоставим на хората правото на избор. Хората, които са в конфликт, трябва да имат свободата да избират, така че да не се чувстват притиснати до стената. Ние не трябва да упражняваме натиск поради позицията си на власт, да даваме ултиматум на хората, или да ги заплашваме поради позицията си. Човек печели или губи в зависимост от решенията, които взема. Когато хората вземат определено решение, те ще трябва да се изправят лице в лице срещу последствията от избора си. Решенията, които вземат, ще изложат на явен показ сърцата и намеренията им. Когато блудният син помоли за наследството си, баща му го даде. Синът след това изнесе наследството извън дома и го пропиля чрез разпуснатия си живот. Конфликтите, които имаме помежду си, трябва най-вече да поставят натиск върху нас, да вземем Божествените и качествени решения.

Когато откажем правото на избор на хората, които са в конфликт с нас, ние вече освобождаваме наказание или осъждение. Всеки, който е в конфликт трябва да бъде способен да упражни волята си и да избере Божията воля за собствения си живот. Тази свобода на избор ще накара врагът да бяга от нас (Яков 4:7).

Четвъртият принцип при разрешаване на конфликти в лидерството е това, че желанието за придвижване на Царството трябва да бъде по-силно от нашите себични желания. Ние не искаме да даваме допълнителна възможност на врага да ни измами. Ханаанците и ферезейците, които също живяха там, можеха лесно да се възползват от конфликта между Авраам и Лот. Когато ние изберем да държим конфликта в пълно покорство на Божествената власт, врагът не може да го използва за своя полза. Конфликтът не може да излезе извън контрол, понеже ние пребъдваме в границите на Писанието, както и в границите на ценностите на Царството.

Всеки конфликт, който не е разрешен, има потенциала да спре устрема, на което и да е съживление. Апостол Павел помоли двете дами във Филипянската църква да се помирят и да живеят в мир една с друга (Филипяни 4:2,3).

Петият принцип при разрешаване на конфликти в лидерството е способността да отстояваме позицията си без компромис и без страх. Въпреки, че Авраам беше благосклонен към Лот, той не направи компромис със земята, която беше негово наследство. Той позволи на Лот да избере извън наследството му. Грешката, която много от нас правят, когато възникне конфликт в лидерството е, че предаваме наследството си и позволяваме на другите лидерите да правят каквото си искат. Те ще ни изгонят от нашето собствено наследство поради собствената ни готовност да правим компромис.

Ние не можем да преговаряме за нашето бъдеще, призив, съдба и наследство. Не можем да предадем Божиите цели за нашия живот, за да угодим на другите, поради конфликти, които са се случили.

Няма да има компромис с нашата съдба в това десетилетие. Няма да има преговори за нашето бъдеще. Ние можем да позволим компромиси извън главните ценности на Царството, но това, което е наша съдба, призив и наследство, ще останат непокътнати във всички наши разговори и дискусии.

Тези принципи ще ни държат в отношение на смирение, когато ние служим за разрешаване на конфликти в лидерството, преди те да излязат извън контрол и да попречат на придвижването на Божието Царство.

В това Десетилетие на Съдба опасностите на транзицията ще станат очевидни. Ние разгледахме всички главни опасности на този сезон. Бъдете нащрек и тичайте по такъв начин, че да спечелите. Удряйте по такъв начин, че да ударите врага си. Бог иска да ни даде мъдрост, така че акуратно да извършим Неговия план тук на земята и да прославим името на Господ Исус в живота си.

Бъдете благословени! Пригответе се да влезете в съдбата си!
Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

ОПАСНОСТТА ОТ НЕРАЗРЕШЕНИ КОНФЛИКТИ В ЛИДЕРСТВОТО

Във времена на транзиция, трябва да внимаваме и да се пазим от конфликти в лидерството. Всеки неразрешен лидерски конфликт може да направи така, че да пропуснем целта към нашата съдба. В това десетилетие ние трябва да получим мъдрост от Бог и да изградим умения и способност да разрешаваме човешките конфликти, особено сред лидерството.

“Кризата” на този милениум се вижда в кризите, възникващи сред лидерството. През 1970-те и 1980-те години нашите учители са ни поучавали как да управляваме времето и ресурсите си, но през 1990-те и този нов милениум те се фокусират върху по-деликатни теми, например как да ръководим хора.

Често слабото място на лидерството, когато трябва да се разреши даден конфликт, е липсата на Божествена мъдрост и стратегия. Те или се справят с конфликта твърде късно и вече всеки, който е въвлечен, е огорчен и наранен, или напълно отказват да се занимават със ситуацията, надявайки се тя да отшуми от само-себе си. Ние трябва да поемем отговорността да се справим с тези ситуации, така че врагът да няма място и възможност да унищожава Божието Царство (Битие 13:7).

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

Влиянието на лидерството започва в молитвa

Амос 7:1-6

Амос вероятно е бил объркан: Бог заплашва да унищожи Израел напълно. Пророкът вече е предупредил народа за идващият съд, и ето че наказанието от Бога вече идва. Какво може да направи пророкът? Единственото, което остава е да моли Бога за прошка. Амос се помоли за народа със състрадание и откровеност. Малкият Израел, каза той, не би издържал на Божия съд. Два пъти Амос се застъпи и два пъти Бог оттегли наказанието. Амос застана между хората и Бога и се молеше за тяхното оцеляване.

Защото, молитвата може да промени всичко. Амос ни показва какво да правим с невъзможните проблеми. Разбира се, молитвата не заменя солидното лидерство. Тя само му помага да намери своето място в Божия план. Амос продължи да води хората със своето служение на казване на истината (Амос 7:10-17). Но той напомня на лидерите, колко силна може да бъде молитвата във време на трудности.

Универсалният ключ за лидерството с Джак Хейфорд: Стара Загора 19-20 март 2009

jack-hayfordИмаме удоволствието да ви поканим да бъдете част от лидерската конференция, на която говорител ще бъде п-р Джак Хейфорд. Той е президент на международната църква на Форскуеър, със седалище Лос Анджелис, част от която е и Християнска църква „Сион” в България.

Джак Хейфорд е желан гост на всички християнски телевизионни и радиопрограми. Няколко пъти в годината той провежда лично обучение за пастори от цял свят, които независимо от деноминацията им, инвестират лични средства и време, за да почерпят от богатия му опит и да се срещнат с него. Всички свидетелстват, че това коренно променя тяхното виждане и им дава нов тласък в служението. Показателно е, че те се включват и в следващите нива на неговото обучение.

Сега българските служители имат привилегията да се срещнат с Джак Хейфорд в нашата страна. Поради голямата му заетост тази конференция се планира от няколко години и ще се осъществи от 19-ти до 21-ви март, 2009 година. Нека се възползваме от този уникален шанс, за който съм убеден, че ни е подарък от Господа.

Благославяме ви в Господнето име и ви очакваме да се присъедините към това уникално събитие!

П-р Димитър и Ваня Димитрови
Християнска църква „Сион” – Стара Загора