Архив за етитет: Исус

ИСУС е ЖИВ и ДНЕС

199025г. от първата национална християнска конференция в България след падането на режима
Мисия за християнска просвета в България

Илия Миланов (ЕПЦ – Сливен)
С голямо нетърпение очаквах първата международна евангелска конференция, която се състоя в Ямбол от 13 до 19 август 1990. Знаех, че ще се срещна с едни люде, които са облечени с голяма сила, щях да видя големи личности. В залата имаше едно синьо пано, на което дъгообразно беше изписано: “Исус е жив и днес”. Това беше мотото на конференцията.

Излезе брат Ерик от САЩ и каза: “Скъпи братя и сестри, виждате – Исус е жив и днес. Как да докажем, че Исус е жив? Като четем Словото Божие? Да, добре, но то е много дълбоко, много трудно за асимилиране от хората, които никога няма да го разберат, ако ще да притежават ума на Шилер, Данте Алигиери, на Шекспир… Не, днес в 19:30 часа в тази зала ще станат същите чудеса, каквито са ставали преди две хиляди години: слепите ще прогледнат, глухите ще прочуят, сакатите ще провървят.”

Дойде 19:30 часа, в залата имаше над 2500 човека. Имаше лекари, които искаха да видят “шарлатанството”. Брат Ерик беше щастлив човек, защото знаеше, че Бог е в залата; защото обещанията на Бога са абсолютно сигурни; защото Бог казва, че където двама и повече се съберат в Негово име, и Той е сред тях. И чудесата станаха: куци масово хвърляха патериците, слепци проглеждаха, напълно обездвижен човек скачаше като лекоатлет, неговата паднала на колене майка плачеше с радостни сълзи…

ДЕЙВИД ХАТУЕЙ ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ
Британският проповедник Дейвид Хатуей е отново в България за национална евангелизаторска конфернеция. Хатуей е дългогодишен приятел на българския народ, прекарвал Библии за вярващите в България по времето на Студената война. За тази си дейност е зaдържан и осъден на година и половина затвор в Чехословакия. През лятото на 1990, заедно с няколко проповедници и добре известната британска група за хваление Вайнсонг, Дейвид организира първата петдесятна конференция след падането на режима у нас под надслов ”Исус е жив и днес”. Петдесятни проповеди, придружени с динамично хваление, последвани от чудеса и знамения събират всяка вечер над 5000 вярващи и невярващи от цяла България в зала “Диана” в град Ямбол.

Видението на п-р Веселин Лазаров (ОБЦ – Шумен)
Моето видение, моята духовна цел е съживление в България, плодовете, на което да не бъдат изгубени както се случи с мощното съживление 1990 – 1993 год. в България и както се вижда от много съживления по света. Тогава видях препълнени стадиони и стотици хиляди да приемат Господ Исус Христос за свой Спасител. В населени места със 100 % турско население, 100 % всички дошли на евангелизацията приемаха Исус за свой Спасител и Господ. Управата на стадиони в някой градове казваше, че никога тези стадиони не са се пълнили толкова много, дори и на митингите покрай демократичните промени. И въпреки че близо два милиона българи бяха евангелизирани, много малко от тях влязоха и останаха в църквите. При мощното съживление в България – 1990 – 1993 г., църквите бяха малко и не можаха да поемат новоповярвалите. Дори сега, ако Бог даде ново съживление – резултатите биха били същите.

5 ЛИДЕРСКИ ПРИНЦИПА НА ИСУС

1. Колкото по-голям е един водач, толкова по-голям слуга трябва да бъде (9:35)
2. Истинският лидер не се страхува да включи други които имат дарби и умения (9:37)
3. Всяко служение ще бъде възнаградено (9:41)
4. Служителите трябва да станат като децата (10:13-16)
5. Пътят нагоре е пътят надолу: лидерството на Исус Христос е лидерство чрез служене

Законът на навигацията: Исус знаеше пътя към бъдещето

Матей 24:1-44

Исус научи учениците си как да се подготвят за бъдещето и какво да очакват от него. Авторитетът на Исус бе потвърден от знанието Му за това което има да стане. Едни от най-завидните качества на успешните лидери е умението да предвидят и покажат бъдещето на онези, които ги следват, давайки сигурност, посока и надежда.