Праведност по благодат

Днес ще разгледаме темата за праведността по благодат. Римляни 3:21-23 гласи:

А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика [разграничение]. Понеже всички съгрешиха и не заслужават [не са достойни] да се прославят от Бога, (бележките в скобите са на автора).

Забележете, че този пасаж казва: „А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога.“ Веднъж попитах един човек: „Какво мислиш, че трябва да направиш, за да отидеш в рая?“ Той отговори, че трябва да спазва Десетте Божи заповеди, да бъде верен на съпругата си, да живее морален живот, и още няколко други неща. Аз му казах: „Знаеш ли какво трябва да направиш, за да отидеш в рая, да бъдеш в Божието присъствие или в Неговото царство? Трябва да имаш праведност, която е равна на Божията.“ Той отвърна: „Моля? Никой не може да има праведност като Божията. Само една личност имаше такава праведност и това беше Исус Христос!“ Аз казах: „Имаш право! Това е точно така! Никой от нас никога самостоятелно не е опазил Закона и заповедите съвършено, външно или вътрешно, но ние се нуждаем от праведност, която е равна на Божията праведност, за да бъдем приемливи пред Него.“

Точно това се казва в стихове 21-22: „А сега и независимо от закон се яви правдата от Бог … сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват.“ Праведността, която Бог предлага на теб и на мен, е праведност, която е „чрез вяра в Исус Христос“, и тя е за всички и на всички, които вярват. Има два вида праведност – праведността на човек и праведността на Бог. Праведността на човек представлява възможно най-доброто поведение на човек и добрите дела, които той върши, но която не може да те направи приемлив пред Бог. Ти се нуждаеш от праведност, която е равна на Божията и Той ти я предлага – праведността на Бог, която е независима от закона.

В гръцкия език няма определителен член, което означава, че този текст всъщност казва, че Бог предлага Неговата праведност независимо от Закон. Праведност според Закон представлява праведност на това, което правиш, печелиш и постигаш, за да бъдеш приет от Бог. Всички световни религии днес считат, че трябва да правиш, печелиш и постигаш, за да бъдеш приет от Бог. Думата „Евангелие“ означава „блага вест“ и благата вест на Евангелието е, че Бог предлага Своята собствена праведност и приемане на всички, които ще повярват в това, което Исус Христос е предоставил – Неговата смърт на кръста за нашите грехове, вменявайки на нас праведността, която е равна на Закона. Това е праведността на Бог, която е независима от Закона, без да се налага ние да вършим, печелим и постигаме нещо; и тя идва чрез вяра в Исус Христос.

Забележете, че в стих 22 праведността на Бог е чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички. Защо Бог предлага Неговата праведност на всеки? „защото няма разлика [няма разграничение]. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,” (бележките в скобите са на автора). Ти съгреши, аз съгреших и ние всички не отговаряме на Божия стандарт за съвършенство. Поради нашия грях най-великото нещо, от което се нуждаем, е приемане, правилни взаимоотношения и праведно стоене пред Бог… и Бог предлага това не чрез делата на Закона, но чрез вяра в Исус Христос. Праведността на Бог не идва чрез твоя труд, твоите усилия, твоя доход или твоите опити да постигаш; тя идва чрез вяра, зависимост и упование на Господ Исус Христос.

Как беше спасен Авраам (еврейският праотец)? Библията казва, че той повярва на Бог – повярва на обещанието, което Бог му даде – и тогава това му се вмени за правда. Фактът, че Авраам е обявен за праведен пред Бог чрез неговата вяра, не се отнася само за него. Ние четем в Римляни 3:21-22, че човек се обявява за праведен чрез неговата вяра в Исус Христос. Библията казва, че поради цената, която Христос плати на кръста, когато проля Своята кръв за нашите грехове, праведност (праведно стоене) ще бъде вменена на всеки човек, който просто вярва на Христос.

Римляни 5:17 гласи: „Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, <сиреч> правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос“ (удебеляването е на автора). Бог ти предлага дар на праведност, дар на праведното стоене пред Него. Дарът наистина струва нещо, но не и на този, който го получава. Ако ми подарите подарък и поискате да го платя, то тогава това няма да е подарък, но наистина той ви струва нещо. Бог направи праведността, достъпна за теб и мен като подарък, и този дар на праведност, оправдание и праведно стоене пред Бог идва чрез вяра в Исус Христос.

 

ВЪПРОСИ

  1. Прочетете Тит 3:5. Ние можем ли да изработим праведността, от която се нуждаем?

Не

  1. Прочетете 2 Коринтяни 5:21. От какъв вид праведност се нуждаем?

Праведността на Бог (която е чрез Христа)

  1. Прочетете Римляни 3:22. Как получаваме тази праведност?

Чрез вяра в Исус Христос

  1. Прочетете Филипяни 3:9. Каква е праведността от Закона?

Праведност, която ми принадлежи – праведност чрез дела, която аз мога да изработя.

  1. Прочетете Галатяни 2:21. Как бихме могли да осуетим Божията благодат?

Ние можем да осуетим Божията благодат, като се опитваме да бъдем спасени чрез нашите собствени добри дела, вместо да се доверим на Христос и Неговата смърт за нас за нашето спасение.

  1. Прочетете Римляни 5:17. Като какво се получава праведността от Бог?

Дар

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Тит 3:5 – Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, <сиреч>, новорождението и обновяването на Светия Дух,

2 Коринтяни 5:21 – Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда} пред Бога.

Римляни 3:22 – сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.

Филипяни 3:9 – и да се намеря в Него, без да имам <за> своя правда <оная>, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, <то ест>, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,

Галатяни 2:21 – Не осуетявам Божията благодат; обаче, ако правдата се <придобива> чрез закона, тогава Христос е умрял напразно.

Римляни 5:17 – защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, <сиреч> правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос),

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.