(не) само за лидери
Currently Browsing: 2016

РОЖДЕСТВЕНАТА ИСТОРИЯ

A story of..

Сгрешена идентичност

Матей 16:15-19

Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос {Т. е. Месия, Помазаник.}, Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър {Значи: Канара} и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата..

Вчера разсъждавахме върху истината, че притежаваме сила в това, кои сме в Бог. Не лъжливите обстоятелства, не етикетите поставяни ни от хората, но нашата истинска идентичност в Този, Който ни създаде.

През следващите няколко дни ще разсъждаваме върху крадците на идентичност. След откровението, което Петър имаше вие ще видите, когато разглеждаме живота му след този момент, че имаше няколко неща, които се опитаха да откраднат неговото разбиране за новата му идентичност.

Първото е глупостта.  Ние всички вършим глупави неща. Само след няколко стиха Петър извърши нещо глупаво, когато Исус започна да говори на учениците си за Неговата предстояща смърт и нуждата от нея – Матей пише за това в глава 16:

Матей 16:22-23

Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе. А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.

Петър току що бе показал осъзнаване, че Исус е Син Божий – перфектно направен човек, с всичката власт произхождаща от това. И какво направи той с това знание? Той реши да смъмри Исус …. глупаво! Исус отговори “Махни се от мен, Сатана!”

Беше доста лесно за “скалата” Петър, да бъде ограбен от неговата идентичност. Ние всички правим глупави неща. В един момент имаме невероятна среща с Бог, а в следващата грешим, връщаме се назад и като цяло действаме глупаво. Трябва да разберем, че понякога бъркаме, но това не показва кои сме, а какво правим.

Днес, не позволявайте на онова, което правите да промени представата ви за онова, което сте. Покайте се пред Бог, осъзнавайки, че Бог е забавил за греха ви и вие трябва да направите същото и продължете да бъдете прекрасния човек, който Бог ви е създал да бъдете.

Рекламни лица на Христос

Арменската диаспора и началото на Петдесятното движение в България

Съществуват определени прецедентни фактори в историята на Петдесятното движение в България, а и в българския протестантизъм като цяло, които са неразривно свързани с протестантската вяра разпространена в арменската диаспора у нас:

  • Армения е първата официална християнска държава в историята през 301г. когато Григорий (арм. Григор Лусаворич) и цар Тиридат (арм. Търдат) провъзгласяват християнството за официална религия на Армения
  • По тази причина, а по-късно и заради анти-арменския геноцид в Турция (1915-1923г.), първите западни мисионери в Ориента се насочват имено към арменските диаспори
  • Първият български протестант Гавраил Илиев и неговата ранна протестанска дейност в България са подбудени от връзките му с арменски търговски партньори в Цариград и първата евангелска църква на Балканския полуостров основана там в арменския кв. Пера
  • Всички ново български издания на Библията в Цариград, в. Зорница и почти всички български книги издадени в Цариград и Смирна са отпечатани в седемте действащи арменските печатници на Агоп Минасиян, Агоп X. Бояджиян, Тадей Дивитчиян, Х. Матеосян, и т.н.
  • Сградата на конгрешанската църква в Бургас, в която се дава началото на петдесятното движение в България, е дарение от фамилията на Ермине Тороманян – арменски бежанци (мигранти), които пристигат в България от Цариград
  • Петдесятната църква в Сливен просъществува благодарение на служението на п-р Агоп Куриян
  • Началото на петдесятната църква в Пловдив (първоначално наименувана Българска евангелска църква божия през 1919г.) е свързано с името на Мъгърдич Мелконян

Законопроект за лустрация на агентите на ДС

СДС готови със законопроект за лустрация на агентите на ДС

Сините предлагат и промени в Конституцията

СДС предлага законопроект за лустрацията и промени в Конституцията, така че той да не бъде отменен като противоконституционен. Според проекта сътрудниците на бившите „комунистически тайни служби и репресивния апарат“ няма да могат да заемат ръководни постове в държавната и общинската администрация за срок от 10 години.

Предвижда се ограниченията да засягат всички щатни или нещатни сътрудници на бившата ДС и разузнавателните служби. Те няма да могат да заемат ръководни служби и във ВСС, в министерствата на отбраната и на вътрешните работи, в службите за разузнаване, в БНБ, институцията на Омбудсмана, както и в ръководните органи на НЕК и Българския енергиен холдинг. Ограниченията ще важат за заемането на постове и в ръководствата на предприятията с преобладаваща държавна собственост.

Лидерът на партията Мартин Димитров заяви, че СДС започва консултации с останалите политически сили за промяна на Конституцията. Причината е, че до сега Конституционният съд е обявявал за противоконституционни всички законодателни текстове, предвиждащи лустрационни мерки.

« Previous Entries