Протестанти в съвременна България (2012)

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/) ДА (78%) НЕ (22%) Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не? ДА (75%) НЕ (25%) Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен? ДА (97%) НЕ (3%) Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с […]

Read More

ДУХОВНИ СТРАТЕГИИ

Обществото в което живеем проектира принципи на демокрация, равенство, справедливост към всички. То регулира нашите представи за това как да бъдем приети в даден група от хора, как да работим заедно, как да живеем в мир. Всяко дете е учено да бъде добро отричайки онова поведение, което обществото характеризира като агресивно или нападателно. Но рано или […]

Read More

(не) САМО за КРИТИКАРИ

Никога не се подавайте на присмиватели и евтини критикари, които по цял ден се чудят как да те отклонят от голяма ти цел – да служиш на БОГА. Духът който е стои зад тях е известен и е по-слаб от Святия дух, който живее в теб. Колкото повече време те прекарват за да измислят зло […]

Read More