Архив на категория: 2011

п-р Иван ВРАЧЕВ за СЕПЦ

3 проблема в българската църква през 2011:
1. Консуматорски материализъм
2. Липса на единство в Духа
3. Християнство склонно на компромиси, което обезсилва църквата

3 основна приоритети от изборния събор на СЕПЦ през 2010:
1. Истината за Християнската святост в противостой на либералните идеи
2. Възпитание на младото поколение и издигане на млади духовни служители
3. Мисионерска дейност: вътрешно национално и външно

СТАТИСТИКА:

  • Линдзи ДЕЙВИС в статията си от началото на 80те години ПЕТДЕСЯТНИ в БЪЛГАРИЯ, разказва, че Петдесятната църква е най-голямата протестантска деноминация в България с 10,000 члена и 120 църкви – информацията, както в повечето случаи през последните 30г. идва не от официален държавен източник, а от личното свидетелство и самопреброяване на петдесятните водачи
  • През септември 2000, д-р Николай Неделчев пише във в. „Изток и Запад”, че в България има 1100 евангелски пастора и 1530 евангелски църкви от който 55% имат сгради)
  • При честването на 90 годишнината на Петдесятното движение в Бургас през 2010г., в.Благовремие отбелязва, че „Днес евангелските вярващи в България са над 250 хил. души
  • През 2011, СЕПЦ отчита 520 регистрирани църкви и 90 щатни свещенослужители