п-р Иван ВРАЧЕВ за СЕПЦ

3 проблема в българската църква през 2011: 1. Консуматорски материализъм 2. Липса на единство в Духа 3. Християнство склонно на компромиси, което обезсилва църквата 3 основна приоритети от изборния събор на СЕПЦ през 2010: 1. Истината за Християнската святост в противостой на либералните идеи 2. Възпитание на младото поколение и издигане на млади духовни служители […]

Read More