Лидерски форум
Currently Browsing: 2010

Х 10.10.10

Субсидии за вероизповеданията за 2007-2010 г.

2007-2010

СЪТРУДНИЧЕСТВО vs. СЪРЕВНОВАНИЕ

Служителите на новото поколение ще БЪДАТ ЗАЩИТНИЦИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, А НЕ НА СЪРЕВНОВАНИЕТО. Много градове и нации са под обсадата на пастори, които патрулират градовете, сплашват останалите пастори и манипулират презвитерите в града, като по този начин те унищожават хората, които мразят. Духът на Езавел ще използва старейшините на града, за да получи това, което иска. В това десетилетие на съдба огромни множества от старите пазачи ще напуснат сцената. Много от тези генерали не са произвели наследници.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид