Лидерски форум
Currently Browsing: ЦЪРКОВНО ЛИДЕРСТВО

БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ в ТЕКСАС

Second Baptist School
6410 Woodway Drive
Houston, TX 77057

God’s Promise
El Paso TX

Bulgarian Evangelical Church
Dallas 2435 East Hebron Parkway
Carrollton, Texas

За ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.BulgarianChurches.com

America

Библии и литература за български църкви в чужбина

1871 john prim

БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ в ЧИКАГО

1480 Oakton Street
Des Plaines, IL 60018
Tel: (630) 217-7544

Баптистка Църква “Ново начало”
6334 W Diversey Ave.
Chicago, IL 60639

International Grace
2254 North Narragansett Avenue
Chicago, IL 60639

Слово, Вяра и Живот
916 E. CENTRAL RD.
Arlington Heights,
Illinois 60005

За ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.BulgarianChurches.com

America

Библии и литература за български църкви в чужбина

1871 john prim

БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ в АНГЛИЯ

Bulgarian Church River Of Life London
27 Elm Grove Road, Ealing, W53JH

“Westleyan Church” на Harrow Green
Leytonstone E11 3HP,
всяка събота от 18.00 часа
Тел. 07553030508

Българска църква “St John Church”
Stratford, E15 1NG
всяка неделя от 18.30 часа
Тел. 07703113933

Trinity at Bowes Methodist Church
Community Centre Palmerston Road
Palmers Green, N22 8RA

THE FOX AND GOOSE HOTEL,
LONDON, HANGER LANE, W5 1DP
tel: 00447863329687

Bulgarian Evanelical Church – London
Christ Church School 1 Robinson Street
London SW3 4AA – Неделя от 15.00 ч.
за контакти: 00447735357919

За ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.BulgarianChurches.com

Библии и литература за български църкви в чужбина

1871 john prim

5 пречки на служението

1. Заетост
2. Имитиране
3. Срах от неуспех
4. Разсеяност
5. Очакванията на другите

Има ли и други? Кои са пречките във вашето служение?

Най-важните лидерски решения

Всеки водач на църква или организация взима стотици, ако не хиляди решения на година. Някои от тях са монументални. Други имат последствия, които характеризират целта на движението и посоката на една организация. Трети са просто тривиални. Но кои са най-важните решения които лидерът на една организация не може да си позволи да не вземе.

Ясно е, че не е задължително всички решения да минават през определена инстанция. Дори напротив. Делегирането освобождава от ненужния товар на ежедневието. Но то изисква не само доверие, а и квалифицирани хора, които отговорно да поемат делегираните цели и да ги доведат до успешен край.

Такива идват при нас подготвени и обучени изключително рядко. В повечето случаи, една от целите на организацията е да подготви и обучи лидери, на които не само могат да бъдат делегирани отделни цели, а когато е нужно да им се повери цялото ръководство.

(1) Видение. Не могат да бъдат делегирани решения, които се отнасят до посоката на видението. Задачата на водача е да води към определена цел. Тази цел, както и начините и методите на постигането й, са отговорност на лидера.

(2) Стратегия или как постигаме видението. Най-важното за една стратегия е тя никога да не бъде реакционна. Моментните реакции към нечии чужди предложения, цели и методи не са стратегия. Те са само отклонение от видението.

(3) Отговорността да се призоват и водят правилните хора е точно толкова важна, колкото отговорността в каква посока (къде) и по какъв начин (как) върви едно движение. Прехвърлянето на вината към последователите е слабост на лидера, която ултимативно води до траен (ако не перманентен) провал и разпадане на организацията. Личната отговорност на лидера не може да бъде делегирана.

« Previous Entries Next Entries »