171 articles Основи на лидерството Page 33 / 35

Успешният служител (MP3)

Успешният служител (MP3)

Успешният служител (част 1) Успешният служител (част 2) Успешният служител (част 3) Успешният служител (част 4) Успешният служител (част 5) Успешният служител (част 6) Успешният служител (част 7) Успешният служител (част 8 ) Успешният служител (част 9) Успешният служител (част 10) Успешният служител (част 11) Успешният служител (част 12) Успешният служител (част 13) Успешният служител…

Видение без устояване е равно на провал

Примерите в Библията са толкова много. Каин, Самсон, Саул, богатият младеж, споменат в Евангелията. Всички те имаха видение. Всички те не успяха да устоят, а с тяхното падение бе изгубено и тяхното видение. Много хора днес приемат видене от Бога и го пропагандират като свой мандат. Много хора успяват дори да реализират видението, да съградят,…

21 закона на лидерството

21 закона на лидерството

Джон Максуел използва опита си от повече от трийсет години опит в лидерството, за да синтезира най-доброто от това, което е научил в достъпни за всекиго приниципи в своята книга 21 неоспорими закона за лидерството. Съчетал е прозренията си, плод на трийсет годишната, изпълнена с успехи и грешки лидерска практика с наблюденията си от света…

Четири аксиоми на лидерството

Четири аксиоми на лидерството

Четири аксиоми на лидерството са: 1. Законите на лидерство могат да бъдат научени и практикувани. Някои от тях са по-лесни за разбиране, други по-трудни, но всеки един от тях може да бъде научен. 2. Всеки от законите на лидерството може да съществува самостоятелно. Въпреки, че те са най-ефективни, когато са практикувани заедно, законите на лидерството…

Всеки Християнин e лидер в света

Всеки Християнин e лидер в света

В книгата си „Духовно лидерство”, Освалд Сандърс дава най-добрата дефиниция за лидерство: „Лидерството е влияние”. Библейският смисъл на лидерство е начинът по който Църквата влияе на света. Тогава лидери не са само няколко човека в църквата. Всеки Християнин е лидер, призован от Бог да влие на света чрез посланието на Благата Вест и силата на…