Архив на категория: Лидерство в Еклесиаст

Капани за лидери

Еклесиаст 5:2-7

Давали ли сте обещания пред Бога? Библията ни съветва да сме изключително внимателни преди да предадем нещо на Бога – добър съвет за всяко нещо, което лидерът трябва да реши. Соломон описва три капана, които чакат невнимателните лидери:

1. Прибързано говорене (ст. 2-3). Лидерът трябва да слуша колкото говори, защото за да се изпълнят мечти и видения е нужно много повече от думи.

2. Празни обещания (ст. 4-5). Често лидерите казват това, което другите искат да чуят. Не обещавай това, което не можеш да изпълниш.

3. Нелепи извинения (ст. 6-7). Лидерите само задълбочават проблема и намаляват своето влияние, когато се опитат да оправдаят своята грешка с нелепи извинения.

Наградите на партньорството

Еклесиаст 4:9-12

Повечето лидери разпознават нуждата от партньорство за да достигнат големите цели. Ето наградите на едно здравословно партньорство:

1. Партньорите, които работят заедно, постигат повече (ст. 9).

2. Партньорите се допълват един друг (ст. 10).

3. Партньорите се окуражават един друг (ст. 11)

4. Партньорите се укрепяват един друг (ст. 12)

Законът на правилното време

Еклесиаст 3:1-8

Това, което направи Соломон велик лидер, бе умението му да разпознава правилното време. В книгата Еклесиаст, Соломон говори за това свое умение, осъзнавайки, че ние не контролираме времето. То принадлежи на Бог, който е определил неговите сезони и промени. Нашата роля е да разпознаем времето, което Бог е определил за нас и да го приемем. В този духовен процес важат следните принципи:

1. Бог не се нуждае от времето. Той е извън него, но го е създал за нас.
2. Отговорността за разпознаване на Божието време е наша. Отговорността за промените на времето не е.
3. Наша е и отговорността да приемем Божието време и координираме нашите усилия с Божия план.
4. Настройката ни по Божието време (или нейната липса) променя историята на нашия живот.
5. Бог е направил всичко на правилното време.
6. Бог е поставил Своя план в сърцата ни и ние трябва да му се доверим, че Неговият избор за време е правилният.
7. Най-същественото постижение на човешкия живот е не да изпревари Божието време, а да го разпознае и да се радва в плана, който Бог има за нас.